สายด่วน : 086-688-5686 , 061-172-5000

ทำอะไรได้บ้าง ?

บอกตำแหน่งปัจจุบัน


" หนึ่งในความสามารถพื้นฐานที่สำคัญของแอพพลิเคชั่น ที่สามารถทำได้เลยคือ “แสดงตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน "

รายงานต่างๆ

รายงานความเร็วเกิดกำหนด

รายงานการใช้รถแบบวงกรม

รายงานระยะทางรายเดือน

รายงานเสนทางย้อนหลัง

รายงานกราฟน้ำมัน

รายงานอื่นๆ

รายงานเส้นทางย้อนหลัง