สายด่วน : 086-688-5686 , 061-172-5000

มีทีมช่างผู้ชำนาญ

ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุง

GPS รถโดยสาร

- อันดามัน แทร็คกิ้ง -

GPS Tracking สำหรับธุรกิจรถโดยสาร

GPS Tracking สำหรับธุรกิจรถตู้ ไม่ว่าจะเป็นแบบขับเอง หรือ จ้างคนขับ ก็สามารถติด GPS เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารได้ โดยตัว GPS ที่ออกแบบมาสำหรับรถตัวจะมีเสียงร้องเตือนเมื่อขับเกินความเร็วที่กำหนด ทำให้คนขับได้ระมัดระวังในการขับขี่

ตรจสอบระดับน้ำมัน

ระบบออกแบบมาให้ตรวจสอบระดับน้ำมันของรถแต่ละคันได้ โดยมีดัชนีความเร็วกับระดับน้ำมันเป็นตัวชี้วัด ว่ามีเหตุการณ์ขโมยน้ำมันหรือไม่

สามารถสั่งดับเครื่องยนต์ได้

ในการสั่งเครื่องยนต์ทางระบบของเราได้พัฒนาให้สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ เมื่อสั่งดับเครื่องยนต์ การสั่งดับเครื่องจะทำงานก็ต่อเมื่อ

1. รถจอดนึ่ง ซึ่งหมายความว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่มีหรือเป็น 0
2. รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตำกว่า 20 km/h
3. ถ้าหากว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่า 20 km/h ระบบการสั่งเครื่องยนต์จะรอจนกว่ารถมีความเร็วต่ำกว่า 20 km/h เท่านั้นสามารถดูสถานะเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา เช่น

1. จอดดับเครื่องยนต์
2. จอดติดเครื่องยนต์
3. รถเคลื่อนที่แต่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
4. รถเคลื่อนที่เครื่องยนต์ทำงาน

มีการแจ้งเตือนจากระบบ เช่น

ในการสั่งเครื่องยนต์ทางระบบของเราได้พัฒนาให้สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ เมื่อสั่งดับเครื่องยนต์ การสั่งดับเครื่องจะทำงานก็ต่อเมื่อ
1. แจ้งเตือนรถขับเกินความเร็วที่ตั้งไว้
2. แจ้งเตือนการเข้าออกพื้นที่ ที่กำหนดไว้
3. แจ้งเตือนการหายของสัญญาณ GMS และ GPS

มีระบบซ่อมบำรุง (กำลังพัฒนา)

โดยระบบจะคำนวณจากระยะทางการขับขี่ หรือ จำนวนวันในการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะการใช้งานของรถ

ดูเส้นทางย้อนหลัง

โดยระบบจะเก็บข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ประวัติการขับขี่ของรถแต่ละคันได้