สายด่วน : 086-688-5686 , 061-172-5000

มีทีมช่างผู้ชำนาญ

ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุง

GPS รถยนต์

- อันดามัน แทร็คกิ้ง -

GPS Tracking สำหรับธุรกิจรถเช่า

GPS Tracking สำหรับธุรกิจรถเช่า บางท่านคิดว่าติดไว้สำหรับกันรถหายเพียงอย่างเดียว แต่ที่จริงแล้วเราสามารถยังใช้ประโยชน์จาก GPS โดยการวางแผนในการรับรถคืนจากลูกค้าไม่ต้องนั่งคอยเวลาจากลูกค้าว่าจะมาส่งรถกี่โมง ทำให้เรามีเวลาที่จะสามารถออกไปธุระที่อื่น โดยดูความเคลื่อนไหวของรถจากแผนที่ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถดูสถานะเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา เช่น

จอดดับเครื่องยนต์
จอดติดเครื่องยนต์
รถเคลื่อนที่แต่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
รถเคลื่อนที่เครื่องยนต์ทำงาน

มีการแจ้งเตือนจากระบบ เช่น

แจ้งเตือนรถขับเกินความเร็วที่ตั้งไว้
แจ้งเตือนการเข้าออกพื้นที่ ที่กำหนดไว้
แจ้งเตือนการหายของสัญญาณ GMS และ GPS

สามารถสั่งดับเครื่องยนต์ได้

ในการสั่งเครื่องยนต์ทางระบบของเราได้พัฒนาให้สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ เมื่อสั่งดับเครื่องยนต์ การสั่งดับเครื่องจะทำงานก็ต่อเมื่อ
จอดติดเครื่องยนต์
รถจอดนึ่ง ซึ่งหมายความว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่มีหรือเป็น 0
รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตำกว่า 20 km/h
ถ้าหากว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่า 20 km/h ระบบการสั่งเครื่องยนต์จะรอจนกว่ารถมีความเร็วต่ำกว่า 20 km/h เท่านั้น

มีระบบซ่อมบำรุง (กำลังพัฒนา)

โดยระบบจะคำนวณจากระยะทางการขับขี่ หรือ จำนวนวันในการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะการใช้งานของรถ

ดูเส้นทางย้อนหลัง

โดยระบบจะเก็บข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ประวัติการขับขี่ของรถแต่ละคันได้