สายด่วน : 086-688-5686 , 061-172-5000

มีทีมช่างผู้ชำนาญ

ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุง

GPS เรือ

- อันดามัน แทร็คกิ้ง -

GPS Tracking สำหรับเรือ

GPS Tracking สำหรับเรือ ซึ่งสามารถคำนวณเวลาในการรับส่งผู้โดยสารระหว่างเกาะได้ เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสาร หากเจ้าของธุรกิจท่านใดต้องการที่จะติดตั้ง GPS กับเรือสามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้ทุกช่องทาง

สามารถดูสถานะเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา เช่น

จอดดับเครื่องยนต์
จอดติดเครื่องยนต์
รถเคลื่อนที่แต่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
รถเคลื่อนที่เครื่องยนต์ทำงาน

มีการแจ้งเตือนจากระบบ เช่น

แจ้งเตือนรถขับเกินความเร็วที่ตั้งไว้
แจ้งเตือนการเข้าออกพื้นที่ ที่กำหนดไว้
แจ้งเตือนการหายของสัญญาณ GMS และ GPS

ดูเส้นทางย้อนหลัง

โดยระบบจะเก็บข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ประวัติการขับขี่ของรถแต่ละคันได้